O projektu

MUZIKOMAT – hudební soutěž pro mladé neprofesionální muzikanty a kapely z Česka a Slovenska

 

Hlavní cíl mikroprojektu:

Rozvoj přeshraniční oblasti Zlínský kraj/Trenčianský samosprávný kraj prostřednictvím navázání spolupráce Domu kultury Vsetín s Domem kultúry Púchov a upevňování jejich vzájemného partnerství při mapování a podpoře neprofesionálních hudebních uskupení či muzikantů jednotlivců napříč hudebními žánry.

 

Specifické cíle mikroprojektu:

1) Mapování kulturního (hudebního) potenciálu v obou příhraničních regionech.

2) Zlepšení kulturního vyžití obyvatel obou regionů – růst nabídky kulturního (hudebního) programu.

3) Vytvoření společného a udržitelného mezinárodního produktu – hudební soutěž neprofesionálních hudebních interpretů (kapely, jednotlivci).

4) Podpora a pomoc neprofesionálním hudebním seskupením či muzikantům-jednotlivcům – dát jim prostor zviditelnit se, odstartovat hudební kariéru.

5) Rozvoj a upevnění příhraničního partnerství pro realizaci společných kulturních akcí udržitelné i po skončení realizace mikroprojektu.

6) Podpora jazykového přiblížení těchto dvou sousedících národů: slovenského jazyka české mládeži a jazyka českého slovenské mladé generaci v návaznosti na povinnou soutěžní autorskou skladbu v rodném jazyce (češtině nebo slovenštině).

 

Cílové skupiny mikroprojektu:

1) Členové neprofesionálních hudebních uskupení či muzikanti jednotlivci.

Realizací projektu bude mladým muzikantským talentům poskytnut prostor a podpora pro prezentaci jejich hudební tvorby, regionální medializaci v ČR i SR v rámci navazování a upevňování příhraniční spolupráce, dále hudební rozvoj a odstartování hudební kariéry.

2) Veřejnost - obyvatelstvo CZ/SK příhraničních regionů – speciálně se projekt zaměřuje na mladou českou, slovenskou generaci a studenty ve věku 15 – 34 let.

Rozšíření nabídky kulturního programu v obou regionech dopadu, ale také napříč jimi. Projekt kulturně žijícímu obyvateli a široké veřejnosti nabízí možnost dozvědět se a poslechnout si nové talentované hudebníky, případně se dozvědět něco o nových žánrech a současných hudebních trendech. Projekt umožňuje často kvalitním, avšak z mnoha důvodů neznámým umělcům, kteří by se bez podobné šance jen stěží prosadili, najít posluchače a diváka, který rád experimentuje, má rád hudební novinky, ale nemá v tomto směru téměř žádné možnosti, jak se o nich dozvědět. Takové fungující propojení umělce a jeho publika pak prakticky již není ovlivňováno pomyslnými geografickými či společenskými odlišnostmi a bariérami.


Podrobný popis aktivit mikroprojektu:

Spuštění soutěže – registrace interpretů: 01. 04. 2016 
Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 2016

Soutěžní hlasování fanoušků: 01. 06. 2016 - 31. 07. 2016

Koncert vítězných kapel: 10. 09. 2016 – Valašské záření (Dolní náměstí, Vsetín)

21. 08. 2016 – Púchovské kultúrne leto (Pešia zóna, Púchov)

 

Vlastní hudební soutěž českých a slovenských neprofesionálních hudebních seskupení či muzikantů jednotlivců probíhá na webovém portálu www.muzikomat.eu prostřednictvím on-line hlasování fanoušků.

 

Dílčí fáze aktivity a podmínky:

 Registrace interpretů – přihláška do Soutěže prostřednictvím jednoduchého registračního formuláře, kde jednotliví účastníci uvedou základní informace o sobě (kapele), přiloží jednu profilovou fotografii a vloží min. 2 – max. 3 nahrávky ve formátu MP3 v požadované kvalitě min. 128 Kb/s do velikosti 10 MB, přičemž alespoň jedna z nich musí být autorskou skladbou v mateřském jazyce účastníka soutěže (tedy v češtině, slovenštině).

Další podmínky pro účast v Soutěži jsou následující:

- Každý zájemce o účast v Soutěži se může Soutěže účastnit pouze jednou.

- Přihlášení interpreti musí mít místo svého působiště v následujících příhraničních oblastech: CZ – Zlínský, Jihomoravský a
Moravskoslezský kraj. SK – Trenčianský, Žilinský a Trnavský samosprávny kraj.

- Vítězové předchozích ročníků Soutěže se již do následujících ročníků Soutěže zapojit nemohou.

- Všechny soutěžní skladby musí být otextované.

- Skladby nesmí obsahovat xenofobně, nábožensky či jinak závadný, vulgární a diskriminační text.

- Účastník Soutěže poskytne Organizátorovi(-ům) souhlas s veřejnou produkcí přihlášených nahrávek (učiní tak v rámci
registr. formuláře).

 

Pořadatel si vymezuje právo přihlášeného interpreta, který poruší či nedodrží jakoukoli z výše uvedených podmínek Soutěže, neprodleně ze Soutěže vyloučit a celou prezentaci přihlášeného interpreta vč. skladeb z webového portálu odstranit.

 Hlasování fanoušků - hlasování příznivců probíhá přímo na webovém portálu Soutěže. Na základě výsledků hlasování vzejdou dva vítězové Soutěže (nejlepší český a nejlepší slovenský interpret), kteří obdrží největší počet hlasů. Výsledky hlasování budou prezentovány na webovém portálu soutěže a www stránkách partnerů a rovněž prostřednictvím tisku. Vítězové Soutěže se pak budou prezentovat na veřejných akcích obou pořadatelů Soutěže.


Výhra a její předání:

 Vítězové Soutěže – nejlepší český a slovenský interpret – budou oznámeni 01. 08. 2016 po ukončení on-line hlasování.

 Cena české a slovenské vítězné kapele bude předána při veřejném vystoupením u obou pořadatelů Soutěže formou honoráře v souhrnné výši: 10 000 Kč/kapela (+ cestovné).


Druhý ročník projektu bude realizován dle časového harmonogramu v období duben-září 2016.


Místo realizace projektu:
Dům kultury Vsetín, Svárov 1055, 755 01 Vsetín, Česká republika
Dom kultúry Púchov, Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov, Slovenská republika

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Euroregión Bílé-Biele Karpaty Trenčiansky samosprávny kraj
FOND MIKROPROJEKTŮ

Úvod
Aktuality
Podmínky soutěže
Přihlásit se do soutěže
Přehled soutěžících

O nás
Kontakty
Koncerty

Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.

Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.
Svárov 1055
755 01 Vsetín

tel.: (+420) 575 755 255
e-mail: dkvsetin@dkvsetin.cz
web: www.dkvsetin.cz

Dom kultúry Púchov

Dom kultúry Púchov
Hoenningovo námestie 2002
020 01 Púchov

tel.: (+421) 042 4631 302
mob.: (+421) 0908 718 662
e-mail: dkpuchov@pobox.sk
web: www.dkpuchov.sk