Podmínky soutěže

MUZIKOMAT CZ/SK 2016


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Organizátorem soutěže je:
Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.
se sídlem Svárov 1055
755 01 Vsetín, 
IČ:  47972114
(dále jen „Organizátor
)
 

Soutěž se řídí těmito pravidly (dále též jen „Pravidla“) a dále zejména § 845 a následujícími občanského zákoníku. Soutěž není spotřebitelskou ani jinou loterií ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
Soutěž je organizována v souvislosti s projektem MUZIKOMAT přeshraniční spolupráce mezi DK Vsetín a DK Púchov, který vznikl za podpory
 Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj – Společně bez hranic, Fondu mikroprojektů a Regionu Bílé Karpaty – Správce Fondu.

 

2. PRŮBĚH SOUTĚŽE

Téma soutěže: nejlepší neprofesionální muzikant či hudební skupina z příhraničních oblastí České a Slovenské republiky, bez rozlišení žánru.

Spuštění soutěže – registrace interpretů: 01. 04. 2016 

Uzávěrka přihlášek: 31. 05. 2016

Soutěžní hlasování fanoušků: 01. 06. 2016 - 31. 07. 2016

Koncert vítězných kapel: 10. 09. 2016 – Valašské záření (Dolní náměstí, Vsetín)

21. 08. 2016 – Púchovské kultúrne leto (Pešia zóna, Púchov)

 

Vlastní hudební soutěž českých a slovenských neprofesionálních hudebních seskupení či muzikantů jednotlivců probíhá na webovém portálu www.muzikomat.eu prostřednictvím on-line hlasování fanoušků.

 

Dílčí fáze aktivity a podmínky:

 Registrace interpretů – přihláška do Soutěže prostřednictvím jednoduchého registračního formuláře, kde jednotliví účastníci uvedou základní informace o sobě (kapele), přiloží jednu profilovou fotografii a vloží min. 2 – max. 3 nahrávky ve formátu MP3 v požadované kvalitě min. 128 Kb/s do velikosti 10 MB, přičemž alespoň jedna z nich musí být autorskou skladbou v mateřském jazyce účastníka soutěže (tedy v češtině, slovenštině).

 

Další podmínky pro účast v Soutěži jsou následující:

- Každý zájemce o účast v Soutěži se může Soutěže účastnit pouze jednou.

- Přihlášení interpreti musí mít místo svého působiště v následujících příhraničních oblastech: CZ – Zlínský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. SK –
  Trenčianský, Žilinský a Trnavský samosprávny kraj.

- Vítězové předchozích ročníků Soutěže se již do následujících ročníků Soutěže zapojit nemohou.

- Všechny soutěžní skladby musí být otextované.

- Skladby nesmí obsahovat xenofobně, nábožensky či jinak závadný, vulgární a diskriminační text.

- Účastník Soutěže poskytne Organizátorovi(-ům) souhlas s veřejnou produkcí přihlášených nahrávek (učiní tak v rámci registr. formuláře).

 

Pořadatel si vymezuje právo přihlášeného interpreta, který poruší či nedodrží jakoukoli z výše uvedených podmínek Soutěže, neprodleně ze Soutěže vyloučit a celou prezentaci přihlášeného interpreta vč. skladeb z webového portálu odstranit.

 

 Hlasování fanoušků - hlasování příznivců probíhá přímo na webovém portálu Soutěže. Na základě výsledků hlasování vzejdou dva vítězové Soutěže (nejlepší český a nejlepší slovenský interpret), kteří obdrží největší počet hlasů. Výsledky hlasování budou prezentovány na webovém portálu soutěže a www stránkách partnerů a rovněž prostřednictvím tisku. Vítězové Soutěže se pak budou prezentovat na veřejných akcích obou pořadatelů Soutěže.

 

Výhra a její předání:

 Vítězové Soutěže – nejlepší český a slovenský interpret – budou oznámeni 01. 08. 2016 po ukončení on-line hlasování.

 Cena české a slovenské vítězné kapele bude předána při veřejném vystoupením u obou pořadatelů Soutěže formou honoráře v souhrnné výši:
 10 000 Kč/kapela (+ cestovné).

 

Další ustanovení:

 Tato pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna na internetu na adrese www.muzikomat.eu.

 Organizátor si vyhrazuje právo tato Pravidla po dobu trvání Soutěže v případě potřeby doplňovat způsobem neměnícím jejich podstatu. 

 Přihlášením do Soutěže, tj. registrací na www stránkách projektu, vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň soutěžící vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, případně podobizny, obrazového či zvukového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na propagačních materiálech pořadatele a objednatele a na internetových stránkách. Soutěžící rovněž uděluje souhlas k emailovému a telefonickému kontaktování. Udělení výše uvedeného souhlasu soutěžícího je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy Soutěže. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 Účastník Soutěže má právo požadovat na Organizátorovi přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vysvětlení a případně odstranění závadného stavu při zpracovávání jeho osobních údajů vzniklého, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 Účast v Soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

 Prezentace hudebních nahrávek na stránkách projektu bude zpřístupněna po dobu trvání projektu.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Euroregión Bílé-Biele Karpaty Trenčiansky samosprávny kraj
FOND MIKROPROJEKTŮ

Úvod
Aktuality
Podmínky soutěže
Přihlásit se do soutěže
Přehled soutěžících

O nás
Kontakty
Koncerty

Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.

Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.
Svárov 1055
755 01 Vsetín

tel.: (+420) 575 755 255
e-mail: dkvsetin@dkvsetin.cz
web: www.dkvsetin.cz

Dom kultúry Púchov

Dom kultúry Púchov
Hoenningovo námestie 2002
020 01 Púchov

tel.: (+421) 042 4631 302
mob.: (+421) 0908 718 662
e-mail: dkpuchov@pobox.sk
web: www.dkpuchov.sk